Mieszkanie dla Młodych - przebieg programu

Już po pierwszych kwartałach pierwszego roku działania programu MdM okazało się, że zapotrzebowanie na środki z puli dotacji przewidzianej na 2014 rok będzie dużo niższe od planowanych kwot. Wynikało to z przede wszystkim małej liczby tanich i niewielkich mieszkań już gotowych bądź z terminem oddania w 2014 roku. Jak podał BGK od początku 2014 roku z dofinansowania w ramach programu MdM skorzystało ponad 50 tys. beneficjentów, a rząd wydał na ten cel ponad 1,2 mld zł.

Od września 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady programu „Mieszkanie dla młodych”. Rząd postanowił dopuścić do niego: zakup mieszkania bądź domu na rynku wtórnym, włączyć do MdM mieszkania spółdzielcze i mieszkania powstałe w wyniku adaptacji bądź przebudowy do katalogu mieszkań, rozszerzyć listy osób, które mogą przystąpić do preferencyjnego kredytu. Na tych zmianach skorzystały głównie rodziny wielodzietne, dla których zwiększono dopłatę z 15 do 20 oraz 30 proc. ceny zakupu mieszkania. W przypadku rodzin z trojgiem i więcej dzieci zwiększyła się też powierzchnia mieszkania, którą należy wliczyć do dopłaty: z 50 m2 do 65 m2. W tym przypadku zniesiono dodatkowo również maksymalny dopuszczalny wiek i wymóg nieposiadania wcześniej własnego mieszkania. Zmiany te wpłynęły na wzrost zainteresowania MdM, szczególnie rodzin z dziećmi.

stylowe mieszkanie

Ponad 90% wniosków o dofinansowania do wkładu własnego dotyczyło mieszkań, a średnia powierzchnia mieszkań nabywanych za pomocą MdM wyniosła 53,28 m² (domu jednorodzinnego- 85,52 m²).

W 2015 roku wypłacono z rządowej kasy dofinansowania do wkładu własnego kwotę w wysokości aż 520,7 mln zł. Banki kredytujące zawarły z polskimi obywatelami 27 305 umów kredytowych na łączną sumę blisko 4,9 mld zł. W porównaniu w rokiem poprzednim wynik ten jest trzykrotnie wyższy (podpisano 9 141 umów).

Program Mieszkanie dla Młodych od początku najpopularniejszy jest w województwie mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim.

W 2015 roku zaczęło powstawać coraz więcej mieszkań, które spełniałyby wymogi MdM i były przeznaczone dla „przeciętnego Kowalskiego”. Deweloperzy wstrzymali budowanie apartamentowców, skupiając się na inwestycjach w lokale do 50m2.

Suma dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych na rok 2016 przekroczyła już 1,6 mld zł. Ogromne zainteresowanie rządowym dofinansowaniem wkładu własnego sprawiło, że w połowie marca bieżącego roku zakończono przyjmowanie wniosków o dotację w ramach programu MdM. Polacy mogą jednak nadal wnioskować o preferencyjny kredyt na lata 2017 i 2018. Beneficjenci mogą obecnie wnioskować o dopłaty na zakup mieszkań i domów jednorodzinnych, które zostaną oddane do użytku w przyszłym oraz 2018 roku. Do wykorzystania w tym roku pozostało jeszcze prawie 373 mln z puli dopłat na 2017 r. Rząd nie przewiduje kontynuacji programu po 2018 roku, czyli dacie jego zakończenia.

Rodzina na Swoim


na czym polegał program

Program „Rodzina na Swoim” był formą finansowej pomocy od państwa i polegał na tym, iż rząd przez okres 8 lat zobowiązywał się do spłacania za kredytobiorcę części odsetek od kredytu na mieszkanie.

Zobacz

przebieg programu

W 2017 roku u osób, które zaciągnęły kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim” na szeroką skalę ma pojawić się podobny problem jak ten u „frankowiczów”. Zbliża się bowiem koniec okresu otrzymywania dopłat oraz preferencyjnych rat, zaś rata tego rodzaju pożyczek może wzrosnąć nawet o 40%.

Zobacz

wpływ na rynek nieruchomości

Program rządowy Rodzina na Swoim wpłynął zarówno na rynek nieruchomości, jak i na rynek kredytowy. Banki niemal natychmiast dostrzegły swój interes w rządowym programie kredytów z dopłatami...

Zobacz